Info nieuwe leden

Voor informatie:

0226-355668

Susan Groot-Dekker
Amateurkunstvereniging

Als U lid wilt worden


Als U zich bezig houdt met amateurkunst en U wilt graag lid worden van de Expositie Kring Beeldende Kunst Opmeer, dan kunt U contact opnemen met Susan Groot-Dekker  (tel. 0226-355668 of email:
njmgroot@quicknet.nl)


De contributie is €15,00 per jaar!

NIEUWE LEDEN ONTVANGEN NA DE ALGEMENE LEDENVERGADERING IN MAART EEN CONTRIBUTIEKAART VAN ONZE PENNINGMEESTER!!

Nieuwe leden:

Per april 2024


Marieka Körössy

Wil Derksen

Tom Hartkamp

Didi Oberman
In totaal heeft de Expositiekring Beeldende Kunst Opmeer per

April 2024  74   leden!

unsplash