Amateurkunstvereniging

Als U lid wilt worden

Nieuwe leden

Als U zich bezig houdt met amateurkunst en U wilt graag lid worden van de Expositie Kring Beeldende Kunst Opmeer, dan kunt U contact opnemen met Susan Groot-Dekker  (tel. 0226-355668 of email:
njmgroot@quicknet.nl)


De contributie is € 15,00 per jaar!

NIEUWE LEDEN ONTVANGEN NA DE ALGEMENE LEDENVERGADERING IN MAART EEN CONTRIBUTIEKAART VAN ONZE PENNINGMEESTER!!

Nieuwe leden

 Per maart 2023 

 


In totaal heeft de Expositiekring Beeldende Kunst Opmeer per

maart 2023  72     leden!